Beder Microsoft forestille sig en verden uden PC'er

edbpriser.dk 25-02-42796 04:20

I forrige uge blev det offentliggjort, at Ray Ozzie fratræder stillingen som "Chief Software Architecht" i Microsoft, og at han ikke vil blive erstattet. Meddelelsen antyder en kort periode i en retrætestilling, før han forlader selskabet helt.

Manden bag Lotus Notes
Ozzie er blandt de få, som kan pege på, at de har formået at realisere nogle bærende idéer i løbet af karrieren - i hans tilfælde tanken om samarbejdsværktøjer på nettet. Koncepterne, der ligger til grund for Lotus Notes, blev udarbejdet i hans selskab Iris Associates i 1980'erne.

Derfra gik han videre til Groove Networks for at arbejde videre med dynamisk samarbejde over nettet. Microsoft købte Groove i 2005, da de skønnede, at netskyen (cloud computing) ville erstatte det gamle paradigme med PC og server, og i juni 2006 arvede Ozzie titlen "Chief Software Architecht" fra Bill Gates.

Ray Ozzies IT-testamente
I denne uge publicerede Ozzie sit IT-testamente "Dawn of a New Day" til Microsoft på sin nye blog, hvor han også lagt notatet ud, som han forfattede efter sit første halvår hos Microsoft, "The Internet Services Disruption".

I testatmentet glæder han sig over, hvordan Microsoft har realiseret mange af idéerne i notatet fra 2005, bl.a. gennem Live-tjenesterne, Azure og den kommende Office 365 - alle tegn på hvordan Microsoft har bevæget sig væk fra PC/server-tankegangen og over på nettjenester.

Microsoft overhalet af konkurrenter
Samtidig konstaterer han, at Microsoft - i modsætning til "nogle af vores konkurrenter" - ikke har realiseret mange af de muligheder, som han skitserede for fem år siden.

- Deres produkter har overgået vores inden for mobile oplevelser, i den sømløse fusion af hardware, software og tjenester, og i sociale nettjenester og de myriader af nye former for internetcentreret socialt samspil, skriver Ozzie, uden at nævne hverken Apple, Google eller Facebook ved navn.

Anbefalingen er klar:

- Vi må sætte spørgsmålstegn ved vores mest grundlæggende antagelser om infrastruktur og applikationer.

Forestil jer en verden uden PC'er
Microsoft må, ifølge Ozzie, træde helt ud af PC/server-modellen og forestille sig en verden med mange bærbare og enkle redskaber til at forbruge indhold og interagere med kollegaer, partnere og venner. Ozzie skriver om en "post-PC world" i modsætning til den gamle vision om en PC på alle skriveborde og en server i alle hjem.

Det dominerende i Ozzies nye vision er "continuous services / connected devices" - altså universelt tilgængelige tjenester og en mængde apparater med adgang til internettet.

- Vi går mod en verden, hvor kontinuerlige tjenester i skyen knytter os sammen og gør det, vi beder dem om, og hvor vi forholder os til disse tjenester gennem alle slags apparater med internetadgang.

Fremtidens produkter
Det grundliggende med de nye apparater er, at de er enkle i både koncept og brug. De er nemme at skifte ud, og det skal være normalt at skifte dem ud. Nogle af dem kan godt se ud som en PC uden at være det: Fælles for "connected devices" er fraværet af lokal lagring. Al lagring flyttes til netskyen. Indhold lagres ikke lokalt.

En af de store gevinster bliver, at brugerne slipper for at forholde sig til det, som Ozzie betegner som PC'ens i sidste ende altoverskyggende og destruktive kompleksitet.

Ozzie insisterer på denne nødvendige overgang fra det komplicerede til det enkle, og at nettet vil blive oplevet gennem et stort antal apparater, der er tilpasset forskellige opgaver og brugssituationer.

Specialiseringen er begyndt
Ozzie ser på dagens stigende brug af tre forskellige apparater - "PC, phone and pad" - som symptomatisk for indledningen til denne overgang, hvor PC'en til sidst vil forsvinde. Her er han helt på linje med analyseselskabet Gartner, som fornyligt dokumenterede, hvordan ledere elsker iPad, uden at de derfor gør mindre brug af hverken mobil eller PC.

Specialiseringen er med andre ord begyndt, og firmaers mulighed for at levere klientuafhængige virtuelle arbejdsflader er endnu et fænomen, som peger i samme retning som Ozzies vision.

Denne artikel blev oprindeligt bragt på digi.no