"Eksperimentet" nu på DVD og Blu-ray

edbpriser.dk 16-12-43192 10:20

Fra skånselsløs slavehandel i Afrika til formynderisk modernisering af inuitkulturen på Grønland. Men netop et af de mørkere kapitler om Danmarks administration af Grønland, er udgangspunktet for "Eksperimentet".

Autentisk historie
Den 5. oktober 1952 anløb skibet ’Umanak’ Godthåb. Med ombord var børnene Helene, Gabriel, Ole, Bodil og 12 af deres jævnaldrende, som efter mere end et års ophold i Danmark nu blev sendt retur til Grønland. De var alle en del af et socialt eksperiment.

Filmen "Eksperimentet" tager udgangspunkt i den autentiske historie om 22 grønlandske børn, der i 1951 blev udpeget til at komme til Danmark i familiepleje. Børnene, der blev udvalgt blandt fortrinsvis dårligt stillede familier, skulle være intelligente, for sammen skulle de danne grundstammen i det nye grønlandske skolesystem. Et system hvor dansk og dansk kultur skulle være omdrejnings-punktet.

Ved filmens start vender 16 af børnene tilbage til Godthåb og skal flytte ind på det nyopførte Dansk Røde Kors børnehjem, hvor sygeplejersken Gert, spillet af Ellen Hillingsøe, er forstander. Børnene er skuffede og forvirrede over, at de ikke skal hjem til deres familier. De har glemt deres modersmål og bliver fremmede i deres eget land.

Om filmen
"Eksperimentet" handler om sygeplejersken Gert (Ellen Hillingsø), der i 1951 bliver udnævnt til forstander for et helt særligt børnehjem under den danske stat i Grønland.

Børnehjemmet skal huse 16 nøje udvalgte grønlandske børn, som efter et års dannelse i Danmark nu kommer hjem og skal udsluses i det grønlandske samfund som forbilleder.

Gert, der er enlig og ikke selv har familie, tager imod opgaven med stolthed. Hun er idealistisk og ambitiøs og brænder for at hjælpe Grønland ud af armoden. Midlet er at skole og danne de 16 børn i det danske sprog og den danske kultur, så børnene kan danne fortrop for resten af Grønlands omvending fra fattigt jægersamfund til en ligeværdig del af Danmark.

I sin blinde tro på eksperimentet, undervurderer hun børnenes åbenlyse personlige omkostninger. Og da både børnene og den danske stat svigter hende, bliver det sværere og sværere at bevare idealismen...

Bestseller forlæg og ny bogudgivelse
Det var Tine Bryld der, med bogen "I den bedste mening", første gang afdækkede sagen og opsøgte alle børnene og deres familier for at finde ud af, hvordan det siden var gået dem.

Det viste sig, at mange af dem havde betalt en meget høj pris for at være en del af dette eksperiment. Helene Thiesen var et af børnene og den, der satte Tine Bryld på sporet af historien uden at ane, at det, hun oplevede som barn, var et led i en større plan. Hun har været en central kilde, også i forbindelse med tilblivelsen af filmen.

I marts måned i år udkommer Helene Thiesens egen bog, "For Flid og god opførsel", hvor vi får hendes egen bevægende og knivskarpt erindrede beretning om sin barndom – fra faderens død, til der pludselig står en fremmed mand i hjemmet og overtaler hendes mor til at sende hende til Danmark. Fra tilbagekomsten til Grønland og livet på børnehjemmet, til hun kommer på efterskole i 1960 som 16-årig.