"Gamle Danmark" og "Danske Drømme" på DVD

edbpriser.dk 08-12-42845 21:40

GAMLE DANMARK til DVD-samlingen
Journalist og forfatter Paul Hammerichs GAMLE DANMARK udkom først i bogform som ’Paul Hammerichs Danmarkskrønike’, og siden som den populære TV-klassiker GAMLE DANMARK, som de fleste vil kunne huske fra de tidlige 80’ere med den hyggelige intromusik og den karakteristiske indledning med bl.a. Palle Laurings citat: ”Danmark er en brugsforening” og Buster Larsens ”Lorteland”.

Med sin kolossale viden, sin sympatiske fremtoning og et formidlingstalent, som kun er de færreste forundt, lykkes det Paul Hammerich at gøre GAMLE DANMARK til et yderst interessant, lærerigt – og frem for alt - let forståeligt og utroligt underholdende bekendtskab! På sin sædvanlige joviale facon fører han seerne igennem en af de allermest interessante perioder i Danmarks historie, nemlig perioden fra 1945-1975. 

Et land i en rivende udvikling 1945-1975
Der skete en masse i årene 1945-1975. Danmark blev industrialiseret og landbruget mekaniseret. Det var en tid, hvor den teknologiske udvikling med bl.a. EDB og rumfart i især USA blev fulgt i Danmark. Her så den første danske Edb-maskine ’DASK’ dagens lys, mens der på Risø var gang i atomforsøg, og i takt med den ’kolde krigs’ udbredelse i verden, fik også det enkelte menneske en ny frygt ind i hverdagen. Med industrialiseringen fulgte også stigende velfærd, og det øgede overskud betød, at begreber som ’tips’, ’camping’ og ’charter’ indfandt sig i danskernes bevidsthed og i deres hverdag. Senere i perioden var tiden og debatten præget af bl.a. ungdomsoprør, kvindefrigørelse samt Danmarks indtræden i EF.

GAMLE DANMARK kommer hele vejen rundt og handler ikke bare om begivenhederne i en periode, men i højere grad om den betydning, de havde for danskernes liv og især deres hverdag. Som Paul Hammerich selv udtrykte det, er GAMLE DANMARK en serie om: ”et lille sorgløst snusfornuftigt folks forvandling fra luvslidt bondeland til industrialiseret overflodssamfund. Ikke den fulde sandhed, ikke hele historien, men en krønike om hverdagen bag den”


EPISODE 1 - VAR DER NOGET AT RÅBE HURRA FOR? 1945
Et veloplagt tilbageblik på Danmark, anno 1945. Med afsæt i perioden fra besættelse til befrielse, skildrer
Paul Hammerich i ord, lyd og billeder danskernes dagligdag i tiden efter krigen - en dagligdag, der var præget af mangelsituation, lovløshed og opløsning. En tid, hvor magten var delt mellem Hitlers
befuldmægtigede, danske departementschefer og modstandsbevægelse. Efter befrielsen fortsatte knapheden, og arbejderne demonstrerede for højere løn og nedsat arbejdstid, mens heroismen blev fejret ved Montys besøg, Istedløvens hjemkomst og med nye fodboldkampe…

EPISODE 2 - DER MÅ VÆRE EN GRÆNSE 1945-52
Opbrud med gamle vaner og normer i kølvandet af befrielsen. Politisk er befolkningen splittet og venstrebonden Knud Kristensen danner regering med kun 1/4 af vælgerne bag sig. Christian X dør og efterfølges af Frederik IX og vi får et herligt gensyn med Danmarks ‘store sønner’ professorerne Niels Bohr og Tribini, Poul Reumert, Harald Lander, Carl Th. Dreyer og Aksel Schiøtz. Marshall-hjælpen bliver en kærkommen vitamin-indsprøjtning til industrialiseringen og landbrugets mekanisering, og trods restriktioner ser ’nymodens sager’ som knallerter, antabus og nylonstrømper dagens lys - mens tipning bliver den helt store dille!

EPISODE 3 - LILLE LAND, HVA’ NU? 1947-53
Med afsæt i USA’s prøvesprængninger på Bikini og det kommunistiske kup i Prag, føres vi tilbage til starten af Den Kolde Krig. De tidligere allierede i øst og vest er nu fjender, og Danmark ender i NATO. Jet-tiden nærmer sig, og fra privat side gennemføres efterkrigstidens eneste store forsøg på et nordisk samarbejde: Scandinavian Airlines System. Perioden præges af store danske begivenheder til søs: Hospitalsskibet ’Jutlandia’s deltagelse i Korea-krigen; ’Galathea’s fund af organisk liv 10 km under havoverfladen, og kaptajn Carlsen bliver den helt store helt i sit forsøg på at redde sit skæve skib, ’The Flying Enterprise’.

EPISODE 4 - KONGENS DATTER OG FOLKETS SØNNER 1949-55
Tilbageblik på tiden, hvor bl.a. Grundloven og kvindens stilling i samfundet var ’hotte’ hovedtemaer.
Hedtofts mindretalsregering falder og Grundlovsændringen gennemføres med Erik Eriksen som statsminister. Tronfølgeloven med prinsesse Margrethe i centrum sætter kvindesagen i fokus, og det er i denne periode Danmark får sin første kvindelige højesteretsdommer. Alle synger med på Raquel Rastennis ’Rengøringsvise’, Gitte Hænning vil ’Giftes med farmand’ og Hannah Bjarnhof har succes med ’Visen om PH’. Sagen om Christine Jorgensens kønsskifteoperation vækker debat og forargelse. Og endelig følger vi regeringsskiftet i 1953, hvor Hedtoft atter overtager ansvaret og indfører Nordisk Råd.

EPISODE 5 - SITUATIONENS GENERALSTAB 1953-60
Den spæde start på ’velfærdssamfundet’. H.C Hansen regerer på Christiansborg, men det er kommunistlederen Aksel Larsen, der styrer folket på gaden - og da overenskomstforhandlingerne bryder sammen i foråret ’56, udløses generalstrejke. Tiden er præget af industrialiseringen, og overgangen til stordrift ses bl.a. hos Lego, Danfoss og på Lindø. Også byggeriet er i fremdrift. Med Royal Hotel får Danmark sin første skyskraber og Jens Olsens verdensur bliver finmekanikkens sidste sejr, alt imens teknologerne fejrer triumfer med ’DASK’ - den første danskbyggede edb-maskine -, atomforsøg på Risø og en lille rumstation i Rude Skov!

EPISODE 6 - MOSEFUND OG ANDERUMPER 1956-62
Med den sociale opblomstring er levetiden forlænget markant og folkepensionen er indført, men trods de ydre forbedringer isoleres de ældre på alderdomshjemmene. Mørklægningens børn har nået konfirmationsalderen, og de unge introduceres for første gang for forbrugerreklamen. Nye skolereformer er undervejs og med ’Den blå betænkning’ må den sorte skole vige for ny åbenhed og det mindre autoritære. Men i kulissen lurer ’læderjakkerne’, og forløberne for ungdomsoprøret går i spidsen for de første atommarcher. I maj 1957 - midt under festlighederme omkring Elizabeth d. II’s besøg - vælter den ny 3-kants-regering H.C. Hansen af pinden, og han dør i 1960 uden at få del i de kommende opgangstider.

EPISODE 7 - GØR GODE TIDER BEDRE 1957-64
Overflodssamfundet får nye statussymboler og den danske befolkning gi’r den - i bogstaveligste forstand -
gas! Side om side med ’bil-folket’ opstår også ’parcelhusfolket’ med eget hus i ’Danish design’, og i Grønland sætter man milliarder ind på at gøre et fattigt fanger-folk til en moderne vesteuropæisk fiskernation under dansk kommando. Lønnen stiger dobbelt så hurtigt som produktionen, og Jens Otto Krag organiserer sit politisk-økonomiske mesterstykke: helhedsløsningen. Federe lønningsposer, 5-dages arbejdsuge og mere ferie gør fritiden til efterkrigstidens største industri: Camping og charter spirer frem som nye populære begreber.

EPISODE 8 - KULTUR PÅ DRENGEN 1959-66
Masseproduktion af fin- og grovkultur blomstrer, mens civilisationen tager kvælertag på naturen uden kontrol eller fornemmelse for følgerne. Protesterne trænger kun vanskeligt igennem miljøets forurening af røg, møg og støj. Selv Den lille Havfrue taber hovedet! Bogbranchen klarer sig flot igennem med introduktionen af billigbøger og bogklubber. Og med en skrantende dagspresse tager Danmarks Radio over som den dominerende masseoplyser og underholder, og tvinger den illegale reklamesender Radio Mercur i knæ med pop og P3. Alle medier kæmper nu om at producere ‘oplevelser’ for passive forbrugere, og sådan bliver den altdominerende nyhed i vinteren 1965 historien om lille Tina, der forsvandt fra sin barnevogn.

EPISODE 9 - DEN NÆSTBEDSTE LØSNING 1966-71
Kønnenes kamp kulminerer - og der er delte meninger om borgernes penge skal lægges i egen lomme eller i statskassen. Valget i 1966 fører til historiens første arbejderflertal, men samarbejdet sprænges med socialdemokraternes krav til Aksel Larsens SF’ere om at føre indkomstpolitik. Juristen Mogens Glistrup bliver talsmand for en politikerlede, som skaber grundlag for dannelse af Fremskridtspartiet, og VKR-regeringens dage er talte. Den fri abort er til brændende debat, Kristeligt Folkeparti ser dagens lys, og med frigivelsen af P-pille og porno når kønsdebatten nye højder. Det sætter for alvor skub i Rødstrømpebevægelsen.

EPISODE 10 - STORM PÅ SYSTEMET 1968-75
Overflodssamfundets kulmination og nedtur. De studerende går på barrikaderne med krav om medbestemmelse, og pigtrådsmusikken forvandler borgerbørn til blomsterbørn. Hippier, flippere og slumstormere drager til Thy og til fristaden Christiania, mens Vietnamkrigen samler de ’hårde drenge’ fra den danske venstrefløj til oprør under Verdensbankens kongres i København. Margrethe II udråbes til statsoverhoved, Anker Jørgensen bliver statsminister og Danmark indtræder i EF. Cowboybukserne er nu folkeeje, dyrtidsportionerne kommer i haglbyger, og det beskidte arbejde har vi ’de fremmede’ til. Bagsiden af medaljen hedder stress, fedme og forkalkning, narko og alkoholisme - og antallet af bistandsklienter vokser støt om kap med byggeri, forbrug, inflation og betalingsoverskud.

 

Danske Drømme

DANSKE DRØMME - LEIF DAVIDSENS DANMARKSKRØNIKE 1972-1998
DANSKE DRØMME er fortsættelsen til GAMLE DANMARK, Paul Hammerichs Danmarkskrønike 1945-75. Den komplette tv-historie er baseret på arkivklip om det moderne Danmark fortalt af Leif Davidsen – kendt fra DR. Hvor Paul Hammerichs GAMLE DANMARK fulgte Danmarks forvandling fra landbrugsland til industristat i årene mellem 1945 og 1975, så bevæger vi os i DANSKE DRØMME fra at være en industristat til at være et informationssamfund. En tid, hvor omvæltningerne måske ikke har været så synlige, selvom vi får ny dronning, ny statsminister og indtræder i EF.

EPISODE 1 - TØMMERMÆND 1972-73
Tidligere statsminister Anker Jørgensen fortæller, om hvordan han blev valgt til statsminister.
Danskerne får en ny monark og træder ind i EF. De beruser sig i velfærd, men året 1973 slutter med oliekrise og tømmermænd. Danskerne har fået nok af de langhåredes revolution og sætter punktum for
60’ernes eksperimenter med et jordskredsvalg i december 1973, der fordobler antallet af partier i Folketinget og reducerer de gamle partier med 60 mandater. Danskerne lærer at spare på energien og skrue ned for blusset.

EPISODE 2 - FORVIRRINGEN BREDER SIG 1974-76
Tidligere statsminister Poul Hartling interviewes. Anker Jørgensen kom atter i regering. Kvinderne gør oprør, danner basisgrupper, tager på Femølejr og forvirrer manden, mens bilerne står stille om søndagen.
Danskerne flytter i kollektiv, og Leif Panduro fanger tidsånden med sine tv-spil. Der er røde faner og strejker i en tid, der er præget af splittelse og forvirring.

EPISODE 3 - VEJEN MOD AFGRUNDEN 1977-78
Danskerne styrer lige mod den økonomiske afgrund – men på første klasse. Den anden store oliekrise rammer Danmark. Vejen frem må være socialisme, siger eleverne på Proletariatets Friskole, der marcherer med knyttede næver. I Jylland bygger Tvind verdens største mølle. Arbejdsløsheden er tilsyneladende kommet for at blive, og både politikere og borgere er rådvilde.

EPISODE 4 - NYE TIDER – NYE SKIKKE 1979-81
”Det er ikke svært at beskrive det forgangne årti i en bedrøvelig tone”, siger dronningen i sin nytårstale, hvori hun prøver at trøste de gældsplagede danskere. De står på kanten af 80’erne, hvor der bliver vendt op og ned på meget. Der er olie i Nordsøen, forurening på landet og færre fisk i nettene, men der er også en fornemmelse af forandring i luften. Grønland får selvstyre, og danskerne siger nej tak til atomkraft. Tidligere statsminister Anker Jørgensen interviewes om forhandlingerne om Danmarks olie.

EPISODE 5 - JA, JA, JA, NU KOMMER JEG 1982-84
Anker Jørgensen giver op og Poul Schlu?ter overtager statsministeriet. 80’erne handler om individet. Farvel til det kollektive, og goddag igen til nyborgerligheden, slipset, studenterhuen og make-uppen. Det hele vises frem på de nye caféer, hvor man kan spejle sig i hinanden, komme med små, dum-smarte bemærkninger om de fremmede, tale om de unge poeter som Mikael Strunge og diskutere den nye punkmusik. Tidligere statsminister Poul Schluter interviewes.

EPISODE 6 – FATTIGFIRSERNE 1985-86
Det går ufatteligt godt, men ikke så længe. Forbrugsboblen brister, da danskerne får en kartoffelkur, og yuppierne må parkere Mercedesen. Så er det jo godt, at Danmark kan spille fodbold. Interview med tidligere statsminister Poul Schluter.

EPISODE 7 - MURENE FALDER 1987-89
Et par forunderlige år for danskerne. Danmark vinder to Oscars i træk i Hollywood og ser åndeløst til, da Berlin-muren falder og forandrer det europæiske landskab. Dermed slutter Folketingets pinagtige fodnotepolitik, der længe har plaget den borgerlige regering.

EPISODE 8 - EN NY VERDENSORDEN 1990-91
90’erne indvarsler en ny verdensorden, efter at kommunismen er brudt sammen i Europa. Dagbladet Land og Folk lukker, og den sidste røde fane rulles sammen, mens Blekingegadebandens kriminalitet oprulles i retten. Og som et monument over de grådige 80’ere krakker Nordisk Fjer og trækker mange med sig i faldet.

EPISODE 9 - FORUNDERLIGE LILLE LAND 1992-95
Danmark kommer med på afbud til Europamesterskaberne i fodbold på grund af krigen i Jugoslavien og vinder guld i den forunderlige solbagte sommer i 1992. De tvivlrådige danskere siger først nej til Europa og så ja, da de får chancen igen. Politiet skyder med skarpt på demonstranter. Danskerne er rystede
– også over den største politiske skandale i nyere tid: Tamilsagen. Den fører til den borgerlige
regerings fald, og efter ti år og et brodermord vender Socialdemokratiet tilbage til magten med Poul Nyrup Rasmussen i spidsen.

EPISODE 10 - DANMARK MOD ÅRTUSINDESKIFTET 1996-98
Øst- og Vestdanmark bindes endeligt sammen af den faste forbindelse over Storebælt efter 100 års diskussion om projektet. Danskerne frygter de fremmede og er bange for at blive slugt af den store verden. Med endnu et tvivlende ja til EU og en pinsepakke i bagagen går Europas mest tilfredse folk med sindsro ind i det næste århundrede.