Nyt dansk initiativ sikrer dine penge, når du handler på nettet

edbpriser.dk 27-04-47179 16:40

Nu lancerer den danske certificeringsordning e-mærket nemlig en økonomisk sikring, der gør det muligt at få dine penge igen ved uoverensstemmelser med en webshop. e-mærket håber, at det nye initiativ kan sætte yderligere fart på e-handlen i Danmark, fordi det øger trygheden blandt forbrugerne.

Selv om danskerne er blandt dem i Europa, der handler mest på nettet, er frygten for at miste sine penge ved en efterfølgende tvist med en webshop alligevel tilstede hos flertallet af de e-handlende. Det viser flere undersøgelser foretaget af A&B Analyse på vegne af e-mærket.

Derfor lancerer certificeringsordningen nu et helt nyt initiativ, der øger kundernes mulighed for at sikre deres penge, når de handler på nettet.

Dækker op til 10.000 kroner
”Vores nye initiativ giver kunderne en økonomisk sikring på op til 10.000 kroner per handel ved køb af fysiske varer. Sikringen løber i 2 år efter købet har fundet sted, og giver, helt gratis, kunderne mulighed for at få dækket deres eventuelle økonomiske tab, hvis en handel går i hårdknude”, siger Lars Schmidt Larsen, direktør for e-mærket.

Målinger viser, at en økonomisk sikring er noget, der falder i de e-handlendes smag. I flere undersøgelser peger over 90 procent af de adspurgte på, at en øget økonomisk sikkerhed af deres køb online vil have værdi for dem. Omtrent samme andel svarer, at det kan være udslagsgivende for, hvor de vælger at handle. Målingerne tegner godt for e-handlen i Danmark, mener certificeringsordningen, der er stiftet af både forbruger- og erhvervsorganisationer.

”Vi tror, at en øget økonomisk sikring vil skabe mere tryghed blandt forbrugerne, når de handler på nettet. Det vil smitte af på de danske onlineforretninger, og kan være med til at sætte yderligere fart på danskernes forbrug på nettet”, siger Lars Schmidt Larsen.

Gør e-handlen tryggere
Selvom alle e-mærke certificerede webshops er forpligtet til at overholde strenge krav til blandt andet gennemsigtighed og kontrol, er det ikke ensbetydende med, at der ikke kan opstå uoverensstemmelser. Eksempelvis i forbindelse med en tvist om fortrydelse eller reklamation. Det er netop i situationer som disse, at e-mærket forventer, at den nye økonomiske sikring vil skabe stor værdi til gavn for både kunder og webshops.

Læs også: Fortrydelsesret, ombytningsret, returret og garanti

”Man skal ikke kunne risikere at miste sine penge, hvis man har handlet på en e-mærket webshop. Det gælder også i de situationer, hvor juraen ikke entydigt kan sige, hvem der har retten på sin side. Det skal ikke komme kunderne til last, og derfor ser vi vores køberbeskyttelse som en klar styrkelse af vores rolle som tillidsskabende ordning inden for handel på nettet”, siger Lars Schmidt Larsen.

Kort om e-mærkets nye økonomiske sikring
• Gratis for kunden at benytte
• Dækker op til 10.000 kroner per handel
• Sikringen løber i 2 år efter købet har fundet sted
• Gælder kun ved køb af fysiske varer
• Webshoppen skal være e-mærke certificeret ved købstidspunktet

Om e-mærket
e-mærket er den danske certificeringsordning, der arbejder for tillidsfuld e-handel mellem kunder og erhvervsdrivende. Med e-mærket er du dækket af en køberbeskyttelse på op til 10.000 kroner per handel, og samtidig bliver den erhvervsdrivende løbende kontrolleret, så du er sikret en tryg og gennemskuelig e-handel. e-mærket er en nonprofit organisation stiftet i år 2000 af Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI, FDIH, Finansrådet, Dansk IT og HK.