Spil-journalister laver forening

edbpriser.dk 04-12-2009 15:14

Målet er at agere matchmaker, tænketank og nationalt vidensnetværk, der kan nuancere holdningen til spil og spilkultur.

Computer- og konsolspil er kommet for at blive, og mediet cementerer år for år sin centrale rolle som både underholdning, kommunikationsmiddel og læringsværktøj i samfundet.

Hvad der derimod mangler er oftest en vidende, seriøs og nuanceret holdning til mediet, når det formidles igennem medierne. Der er ofte stadig fokus på fascinationen, skadevirkninger eller forargelsen frem for at bedømme spilmediet og dets udtryksform på lige fod med andre kulturbårne medieformer. Her er et af hovedproblemerne oftest at forstå, fortolke og formidle spillenes unikke interaktive form.

“Vores vision for Dansk Spilråd er en uafhængig og uvildig instans, der på et nøgternt, analytisk og velinformeret grundlag kan udtale sig kvalificeret om spil – særligt for at slå myter ihjel og nuancere holdningen til spilmediet,” siger formanden for Dansk Spilråd, Thomas Vigild, der til dagligt er spilredaktør på Dagbladet Politiken.

“Vi vil ikke fremstå som spillenes ukritiske forkæmpere, men derimod som en upartisk og seriøs rådgivende organisation, der også kan matchmake og hjælpe både sine medlemmer samt f.eks. bibliotekarer, journalister og konsulenter ved at udtale sig om spiltendenser og spilkultur.”

Medlemmernes kendskab til og netværk inden for spilbranchen gør også, at Dansk Spilråd kan koble f.eks. journalister eller konsulenter til de mest vidende kilder eller bedste cases. Medlemmerne tæller i øjeblikket 27 spileksperter fra så forskellige medier som bl.a. Danmarks Radio, Daily Rush, >pcplayer, GameReactor, Boomtown, Politiken og Berlingske Tidende.

Se www.danskspilraad.dk for at få yderligere oplysninger om bl.a. bestyrelsen og vedtægter.